Web: Registrace
Registrácia licencií produktov spoločnosti SOLITEA

Registrácia licencií produktov spoločnosti SOLITEA

Krok č. 1 Zadanie licenčného čísla, prípadne registračného kódu
Krok č. 2 Výber nového kompletu pre registráciu (nemám licenciu)
Krok č. 3 Prihlásenie pomocou používateľského účtu (mám používateľský účet)
Krok č. 4 Nový klient (nemám používateľský účet)
Krok č. 5 Zadanie, zmena zaregistrovaných údajov
Krok č. 6 Nový používateľský účet (nemám používateľský účet)
Krok č. 7 Súhlas s licenčnými podmienkami
Krok č. 8 Anketa
Krok č. 9 Zobrazenie výsledných informácií